Velenje Trail 2023

RAZPIS

Organizator: GAIA MAIA d.o.o., Aškerčeva 6, 3320 Velenje

Kraj: Velenje

Datum prireditve: sobota, 2. 12. 2023

Prijava: na spletni strani www.velenjetrail.si

Razdalja:

  • Pozoj za pohodnike – 18 km, 800 m višinske razlike, start 8. uri ob Velenjskem jezeru , časovni limit 6 ur
  • Pozoj za tekače – 18 km, 800 m višinske razlike, start 10. uri ob Velenjskem jezeru, časovni limit 4 ure
  • Mastodont za tekače – 36 km, 2200 m višinske razlike, start 7:30 uri ob Velenjskem jezeru, časovni limit 10 ur

Prijave in štartnine:

Odprtje prijav v  četrtek, 1. 6. 2023. Prijave se zbirajo do 17. 11. 2023 oz. do zapolnitve razpisanih mest. 

Razpisana mesta: 


  • Pozoj – pohodniki: 200 mest
  • Pozoj – tekači: 250 mest
  • Mastodont – tekači: 150 mest

Časovnica prijave:

 

Cena štartnine:

Pozoj – pohodniki:

  • Early bird 25 €
  • Redna cena 30 €

Pozoj – tekači:

  • Early bird 35 €
  • Redna cena 40 €
  • Last minute 45 €

Mastodont – tekači:

  • Early bird 50 €
  • Redna cena 55 €
  • Last minute 60 €

Štartnina vključuje:

Tekači:

  • personalizirana štartna številka
  • darilni paket
  • hrana in pijača na okrepnih postajah in štartno-ciljnem prostoru
  • tuši v kampu Velenje
  • topel obrok v cilju
  • finisher medalja
  • zdravniška prva pomoč
  • meritev časa

Pohodniki

  • štartna številka
  • merjenje časa
  • finisher medalja
  • darilni paket
  • hrana in pijača na okrepnih postajah in štartno-ciljnem prostoru
  • tuši v kampu Velenje
  • topel obrok v cilju
  • zdravniška prva pomoč

Tekmovalne kategorije tekači:

  • Ženske, absolutno
   • Ženske do 35 let (do vključno letnik 1988)
   • Ženske od 36 do 55 let (1987 – 1968)
   • Ženske nad 55 let (1967 in starejše)
  • Moški, absolutno
   • Moški do 35 let (do vključno letnik 1988)
   • Moški od 36 do 55 let (1987 – 1968)
   • Moški nad 55 let (1967 in starejši)
 •  

Prevzem štartnih številk 

Prevzem štartnih številk je možen dan pred prireditvijo ob Velenjskem jezeru (v prostorih Kampa Velenje, Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Velenje), med 17:00 in 19:00 uro ali na dan dogodka med 6:00 in 9:30 uro, odvisno od razdalje.

Tekmovalci bodo opremljeni s čipi. Ob izgubi čipa je tekmovalec dolžan poravnati nastale stroške.

Obvezna oprema:

Pozoj – tekači:

  • štartna številka na vidnem mestu
  • Bidon za pijačo, minimalno 0.5 litra
  • astro folija
  • mala prva pomoč
  • zložljiv lonček
  • mobilni telefon
  • oblačila, primerna zimskim razmeram
  • OPCIJSKO: energijska hrana, palice, mini dereze

Mastodont – tekači:

  • štartna številka na vidnem mestu
  • Bidon za pijačo, minimalno 0.5 litra
  • astro folija
  • mala prva pomoč
  • zložljiv lonček
  • mobilni telefon
  • oblačila, primerna zimskim razmeram
  • čelna svetilka
  • energijska hrana
  • OPCIJSKO: palice, mini dereze

Pohodniki – pohodniki:

  • Bidon za pijačo, minimalno 0.5 litra
  • astro folija
  • mala prva pomoč
  • zložljiv lonček
  • mobilni telefon
  • oblačila, primerna zimskim razmeram
  • čelna svetilka
  • energijska hrana
  • OPCIJSKO: palice, mini dereze

Nagrade

Vsak tekač prejme finišer medaljo. Najboljši tekači prejmejo praktične nagrade.

Splošna pravila:

   • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Vsak udeleženec (v nadaljevanju udeleženec; *op: tekači in pohodniki) je udeležen na lastno odgovornost.
   • S plačilom štartnine in s podpisom prijavnega obrazca udeleženec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne pohodnike odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
   • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu štartnih številk pri prijavni službi dan prej in na dan prireditve.
   • Vsak udeleženec s podpisom prijavnice soglaša, da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme, ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju, ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren udeleženec sam.
   • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju.
   • Udeleženci morajo biti dobro fizično pripravljeni.
   • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjala ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
   • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
   • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
   • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati.
   • Vsi udeleženci mlajši od 18 let, ki se bodo udeležili pohoda, se lahko prijavijo le v primeru, da so v spremstvu staršev oziroma skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe.
   • Trasa bo dobro označena. Na trasi bo zagotovljena okrepčevalna postaja, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi prostovoljci, gasilci, ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in pohodnikov in skrbeli za njihovo varnost.
   • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
   • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
   • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih udeleženec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
   • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.

Kazni in diskvalifikacija

   • Neupoštevanje označene trase, tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
   • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Udeleženec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
   • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
   • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
   • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
   • Izogibanje pomoči so udeležencu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
   • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
   • Diskvalifikacija je lahko takojšnja ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

Fotografiranje in snemanje

Udeleženci se strinjajo z uporabo foto in video materiala, posnetega na tekmi, v promocijske namene organizatorja.

Neudeležba in vračila vplačil

Pomembno: Tekmovalci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo nastopiti na dogodku in so štartnino že vplačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine (50 % od vplačane vsote) na www.velenjetrail.si. Tekač mora pri zahtevi za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (izvid, zdravniško potrdilo, itd.).

Vračilo po 31. 10. 2023 ni mogoče, ne glede na razlog, zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja.

Prenos štartnih številk med tekmovalci je možen do 31. 10. 2023

V primeru, da se tekač ne udeleži tekmovanja 2. 12. 2023, se ne glede na razlog, odreka tudi štartnemu paketu in vsem ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači in pohodniki.

Pritožbe

Organizator sprejema pritožbe po naslednjem postopku. Vse pritožbe je potrebno vložiti pol ure po prihodu tekača v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 20 evrov. Pritožbo bo preučila kazenska žirija organizacijskega odbora tekmovanja, ter podala odgovor v najkrajšem možnem času. Na odločitev žirije ni pritožbe. Odločitev je dokončna. Vse pritožbe zaradi nepravilnosti med tekmovanjem morajo biti podane v pisni obliki in z dodano dokumentacijo (foto material ali vsaj tri priče). V primeru opravičene pritožbe, se kavcijo vrne.

Končna različica navodil tekmovanj bo objavljena na spletni strani mesec dni pred tekmovanjem.

Sledi nam in ostani na tekočem!